Gästträning

Gästträning

Alla har en gratis gästträning att nyttja. Gång nummer två som du besöker oss behöver du betala. Vi erbjuder engångsträning coachad WOD eller Open Gym samt Klippkort för gästträning 10 ggr.

Specialanpassade ”tävlingsmedlemskap” finns för de atleter som önskar registrera sig och tävla för YesBox Falun, individuellt eller i lag. Dessa medlemskap är flytande och anpassas efter varje situation. Beslut fattas av ägargruppen.

*Brytpunkt 28/2-2019

Engångsträning coachad WOD 130 kr

Engångsträning Open Gym 90kr